23.02.2021

Innoveer om toekomstbestendig te zijn!

Voor het wegtransport in Nederland worden de komende jaren heel hoge doelen gesteld. De branche krijgt flink wat uitdagingen voor haar kiezen, met verduurzaming als absolute nummer één. Maar waarom wordt duurzaam transport steeds belangrijker en wat komt er allemaal bij kijken?

Om te beginnen zien we dat het goederentransport in en rond steden aanzienlijk is toegenomen. Sterker nog: uit studies blijkt zelfs dat 90% van alle goederen in Europa wordt vervoerd met vracht- en bestelwagens. We kunnen dus wel zeggen dat wegtransport een heel belangrijke factor is in onze economie. Aan de andere kant zien we ook dat al die motoren helaas de luchtkwaliteit vervuilen. Het directe gevolg is dat veel steden begrijpelijkerwijs klagen over de vervuilende en herrie makende vrachtwagens. Men wil deze dus permanent uit de steden verbannen. Daar dienen we in de automotivesector derhalve in mee te bewegen, om in de toekomst succesvol te blijven.

Een veranderd toekomstperspectief

Gezamenlijk moeten we er serieus aan bijdragen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te stoppen. In dat licht bezien is het geen nieuws meer dat alternatieve aandrijftechnieken steeds populairder worden. Duurzaam (weg)transport wordt de komende jaren zonder twijfel veel belangrijker. Het wordt de norm. Een van de redenen hiervan is o.a. de invoer van de zero-emissiezones. Deze worden vanaf 2025 in twintig steden ingevoerd en we verwachten dat hieraan vlot veel meer steden worden toegevoegd. Daar dien je als transporteur nu al rekening mee te houden én waar mogelijk vandaag de dag al op te anticiperen.

Een andere reden is de introductie van CO2-taks in Duitsland. Hierdoor wordt de kilometerprijs van een LNG-truck Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) steeds aantrekkelijker. De dieselprijs in Duitsland stijgt per liter en in de toekomst zal deze prijs alsmaar verder oplopen, waardoor de jaarlijkse brandstofkosten ook zullen toenemen. Het is zeer aannemelijk dat meer landen in Europa de ‘’vervuiler’’ grof laten betalen voor de vervuilende stoffen die zij uitstoten. Ook hiermee moet je dus nu al rekening houden mocht je van plan zijn één of meerdere nieuwe voertuigen aan te schaffen.

Tot slot geldt er ook nog een maatschappelijk belang om tijdig te anticiperen op de veranderingen en verwachtingen. Zo zullen er meer en meer opdrachtgevers komen die verwachten dat je werkelijk bijdraagt aan de verbetering van ons klimaat door je transportactiviteiten te verduurzamen. Er zal hierin concrete bewijslast verlangd gaan worden.

De vrachtwagen van de toekomst is energiezuinig

Ben je na het lezen van deze blog getriggerd om in actie te komen? Maak dan via info@inmotiqs.nl een afspraak en bereid je snel voor op een duurzamere toekomst. Samen met onze vakmensen krijg je inzicht in alle mogelijkheden voor duurzame en innovatieve oplossingen, specifiek voor jouw vraagstuk. Wegtransport moet tenslotte succesvol blijven. Dat realiseren we samen.